Prognozowanie upadłości firm przy wykorzystaniu miękkich technik obliczeniowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Prognozowanie upadłości firm przy wykorzystaniu miękkich technik obliczeniowych

Abstrakt

Artykuł ten dotyczy prognozowania upadłości przedsiębiorstw w Polsce. W artykule tym porównano siedem różnych metod sztucznej inteligencji prognozowania zagrożeń firm upadłością. Jest to pierwsza próba weryfikacji skuteczności tak szerokiego wachlarza metod miękkich technik obliczeniowych w prognozowaniu upadłości firm w Polsce. Opracowane przez autora modele charakteryzują się wysoką skutecznością.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Financial Internet Quarterly nr 6, strony 1 - 15,
ISSN:
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Korol T.: Prognozowanie upadłości firm przy wykorzystaniu miękkich technik obliczeniowych// E-FINANSE. -Vol. 6., nr. Nr 2 (2010), s.1-15
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 74 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi