Wyniki wyszukiwania dla: SZTUCZNA INTELIGENCJA - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: SZTUCZNA INTELIGENCJA

wyświetlamy 1000 najlepszych wyników Pomoc

Wyniki wyszukiwania dla: SZTUCZNA INTELIGENCJA

 • Sztuczna inteligencja w dydaktyce

  Publikacja

  - 2005

  Opisano zastosowanie metod sztucznej inteligencji w dydaktyce. Omówiono koncepcję systemu automatycznego tutoringu. Przeprowadzono klasyfikację gier pod kątem dydaktyki, podano ich krótką charakterystykę.

 • Sztuczna inteligencja - oksymoron czy oczywistość?

  Publikacja

  - 2018

  W artykule przedstawiono historię powstania i rozwoju sztucznej inteligencji, jej główne obszary badawcze i perspektywy. Szczególną uwagę poświęcono uczeniu maszynowemu jako głównemu obszarowi badań naukowych. Sformułowano i skomentowano hipotezy dotyczące perspektyw sztucznej inteligencji.

  Pełny tekst w portalu

 • Sztuczna inteligencja i elementy hybrydowych systemów ekspertowych

  Publikacja

  - 2005

  Tematyka monografii dotyczy problematyki wchodzacej w skład szeroko pojetej sztucznej inteligencji i obejmuje: - klasyczną sztuczną inteligencję zawierającą zagadnienia reprezentacji i przetwarzania wiedzy symbolicznej, łącznie z realizacją symbolicznych systemów ekspertowych, - zbiory rozmyte i logikę rozmytą, wraz z rozmytymi systemami przetwarzającymi wiedzę nieprecyzyjną, - sztuczne sieci neuronowe łącznie z neuronowymi systemami...

 • Czy fizyka może pomóc w rozwoju sztucznej inteligencji? (Czy sztuczna inteligencja pomoże w rozwoju fizyki?)

  Publikacja

  - 2019

  Zaprezentowano możliwości zastosowania metod sztucznej inteligencji w rozwiązywaniu problemów z zakresu fizyki i inżynierii materiałowej

 • Sztuczna inteligencja – wyręczy nas czy zastąpi?

  Wydarzenia

  29-05-2019 18:00 - 29-05-2019 20:00

  Politechnika Otwarta zaprasza na czwarte spotkanie z cyklu #CiekawiNauki. O sztucznej inteligencji opowiedzą: prof. Jacek Rumiński (Politechnika Gdańska), Marcin Czajka (Kainos) oraz Łukasz Osowski (Lab4Life).

 • Sztuczna inteligencja

  Kursy Online

  Sztuczna inteligencja - kurs dla V semestru FT/IS.

 • Sztuczna Inteligencja

  Kursy Online

 • Sztuczna Inteligencja- osiągnięcia i perspektywy rozwoju.

  Kursy Online

  W kursie zamieszczane są materiały wspierające wykład.

 • Piotr Szczuko dr hab. inż.

  Dr inż. Piotr Szczuko w 2002 roku ukończył studia na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej zdobywając tytuł magistra inżyniera. Tematem pracy dyplomowej było badanie zjawisk jednoczesnej percepcji obrazu cyfrowego i dźwięku dookólnego. W roku 2008 obronił rozprawę doktorską zatytułowaną "Zastosowanie reguł rozmytych w komputerowej animacji postaci", za którą otrzymał nagrodę Prezesa Rady Ministrów. Jego...

 • Marek Galewski dr hab. inż.

  Mgr inż. - 2002r.  - Politechnika Gdańska; Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki; Automatyka i RobotykaDr inż. - 2007r. - Politechnika Gdańska; Wydział Mechaniczny; Budowa i eksploatacja maszynDr hab. inż. - 2016r. - Politechnika Gdańska; Wydział Mechaniczny; Budowa i eksploatacja maszyn Dotychczasowe i planowane obszary badań: Redukcja drgań podczas obróbki frezowaniem i toczeniem Zastosowanie zmiennej prędkości obrotowej...

 • Computational intelligence methods in production management

  Publikacja

  This chapter presents a survey of selected computational intelligence methods used in production management. This group of methods includes, among others, approaches based on the artificial neural networks, the evolutionary algorithms, the fuzzy logic systems and the particle swarm optimization mechanisms. From the abovementioned methods particularly noteworthy are the evolutionary and the particle swarm algorithms, which are successfully...

 • #CiekawiNauki – Pszczoły pod okiem sztucznej inteligencji

  Wydarzenia

  21-05-2020 18:00 - 21-05-2020 19:00

  W ramach 8. spotkania z cyklu #CiekawiNauki zaprezentujemy SMARTULĘ –inteligentny system do zdalnego monitoringu pasiek.

 • Forum Electronicum

  Wydarzenia

  26-11-2019 17:05 - 26-11-2019 19:00

  Spotkanie organizowane przez władze wydziału i Koło Absolwentów WETI odbędzie się w godz. 17.00–19.00 w Audytorium 1 im. Stanisława Kowalskiego w budynku WETI A.

 • Ontology-Aided Software Engineering

  Publikacja

  This thesis is located between the fields of research on Artificial Intelligence (AI), Knowledge Representation and Reasoning (KRR), Computer-Aided Software Engineering (CASE) and Model Driven Engineering (MDE). The modern offspring of KRR - Description Logic (DL) [Baad03] is considered here as a formalization of the software engineering Methods & Tools. The bridge between the world of formal specification (governed by the mathematics)...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Applications of computational intelligence techqniues to acoustics

  Publikacja

  Celem artykułu jest przegląd wybranych zastosowań metod inteligentnych w akustyce, a w szczególności w szeroko rozumianej inżynierii dźwięku. Przedstawione badania i eksperymenty były prowadzone w oparciu o sztuczne sieci neuronowe, metodę zbiorów przybliżonych, logiką rozmytą, grafy przepływowe Pawlaka oraz algorytmy genetyczne. Rozwiązywane problemy dotyczyły klasyfikacji dźwięków muzycznych, rozpoznawania fraz muzycznych, przetwarzania...

 • Sztuczne sieci neuronowe oraz metoda wektorów wspierających w bankowych systemach informatycznych

  W artykule zaprezentowano wybrane metod sztucznej inteligencji do zwiększania efektywności bankowych systemów informatycznych. Wykorzystanie metody wektorów wspierających czy sztucznych sieci neuronowych w połączeniu z nowoczesną technologią mikroprocesorową umożliwia znaczący wzrost konkurencyjności banku poprzez dodanie nowych funkcjonalności. W rezultacie możliwe jest także złagodzenie skutków kryzysu finansowego.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Roman Śmierzchalski prof. dr hab. inż.

  Urodził się w 1956 r. w Gdyni. Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej (1979). W  1989 r. uzyskał stopień doktora, w roku 1999 stopień doktora habilitowanego, a w roku 2014 tytuł profesora. W latach  1980–2009 był pracownikiem naukowo-dydaktycznym Akademii Morskiej w Gdyni. Od 2009 jest r. pracownikiem naukowo-dydaktycznym Politechniki Gdańskiej. Jego zainteresowania naukowe obejmują: sterowanie i automatykę,...

 • Applying computational intelligence to acoustics.

  Publikacja

  W artykule przedstawiono przegląd wybranych zagadnień związanych z zastosowaniem metod inteligencji obliczeniowej w akustyce. Zaprezentowane metody obejmują m.in. sztuczne sieci neuronowe, zbiory przyblizone, logikę rozmytą, algorytmy genetyczne. Problematyka akustyczna dotyczy z kolei klasyfikacji dźwięków muzycznych, inteligentnego przetwarzania muzyki, inteligentnego sterowania trakturą organową oraz obiektywizacji metody oceny...

 • Metody sztucznej inteligencji do wspomagania bankowych systemów informatycznych

  W pracy opisano zastosowania nowoczesnych metod sztucznej inteligencji do wspomagania bankowych systemów informatycznych. Wykorzystanie w systemach informatycznych algorytmów ewolucyjnych, harmonicznych, czy sztucznych sieci neuronowych w połączeniu z nowoczesną technologią mikroprocesorową umożliwiają zasadniczy wzrost konkurencyjności banku. Dlatego w pracy omówiono wybrane zastosowania bankowe ze szczególnym uwzględnieniem zbliżeniowych...

 • I Pomorska Uczniowska Konferencja Naukowa „Zdolni z Pomorza”

  Wydarzenia

  18-11-2017 00:00 - 18-11-2017 23:59

  5 paneli dyskusyjnych, 30 prelegentów, wykłady mistrzów i specjalistów wykorzystujących wiedzę o sztucznej inteligencji w praktyce; zapisy oraz więcej informacji na stronie www.zdolnizpomorza.pomorskie.eu

 • Artificial Neural Networks as an architectural design tool- generating new detail forms based on the Roman Corinthian order capital

  The following paper presents the results of the research in the field of the machine learning, investigating the scope of application of the artificial neural networks algorithms as a tool in architectural design. The computational experiment was held using the backward propagation of errors method of training the artificial neural network, which was trained based on the geometry of the details of the Roman Corinthian order capital....

 • Estimation the rhythmic salience of sound with association rules and neural networks

  Publikacja

  - 2005

  W referacie przedstawiono eksperymenty mające na celu automatyczne wyszukiwanie wartości rytmicznych we frazie muzycznej. W tym celu wykorzystano metody data mining i sztuczne sieci neuronowe.

 • Application of artificial intelligence into/for control of flexible manufacturing cell

  Publikacja

  The application of artificial intelligence in technological processes control is usually limited. One problem is how to respond to changes in the environment of manufacturing system. A way to overcome the above shortcoming is to use fuzzy logic for representation of the inexact information. In this paper fundamentals of artificial intelligence and fuzzy logic are introduced from a theoretical point of view. Still more the fuzzy...

 • Shape Optimisation of Kaplan Turbine Blades Using Genetic Algorithms

  Publikacja

  - 2017

  This monograph is a comprehensive guide to a method of blade profile optimisation for Kaplan-type turbines. This method is based on modelling the interaction between rotor and stator blades. Additionally, the shape of the draft tube is investigated. The influence of the periodic boundary condition vs. full geometry is also discussed. Evolutionary algorithms (EA) are used as an optimisation method together with artificial neural...

 • From Linear Classifier to Convolutional Neural Network for Hand Pose Recognition

  Publikacja

  Recently gathered image datasets and the new capabilities of high-performance computing systems have allowed developing new artificial neural network models and training algorithms. Using the new machine learning models, computer vision tasks can be accomplished based on the raw values of image pixels instead of specific features. The principle of operation of deep neural networks resembles more and more what we believe to be happening...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Data augmentation for improving deep learning in image classification problem

  Publikacja

  These days deep learning is the fastest-growing field in the field of Machine Learning (ML) and Deep Neural Networks (DNN). Among many of DNN structures, the Convolutional Neural Networks (CNN) are currently the main tool used for the image analysis and classification purposes. Although great achievements and perspectives, deep neural networks and accompanying learning algorithms have some relevant challenges to tackle. In this...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Uczenie maszynowe do samoorganizacji systemów rozproszonych w zastosowaniach gospodarczych

  Publikacja

  - Współczesna Gospodarka - 2017

  W pracy omówiono uczenie maszynowe do samoorganizacji systemów rozproszonych w zastosowaniach gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem sieci neuronowych do predykcji finansowych oraz szacowania ratingu przedsiębiorstw. Oprócz sieci neuronowych, istotną rolę w przygotowaniu i testowaniu informatycznych systemów finansowych może pełnić programowanie genetyczne. Z tego powodu omówiono uczenie maszynowe w aplikacjach konstruowanych...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Artificial Neural Networks in Microwave Components and Circuits Modeling

  Artykuł dotyczy wykorzystania sztucznych sieci neuronowych (SNN) w projektowaniu i optymalizacji układów mikrofalowych.Zaprezentowano podstawowe zasady i założenia modelowania z użyciem SNN. Możliwości opisywanej metody opisano wykorzystując przykładowyprojekt anteny łatowej. Przedstawiono różne strategie modelowania układów, które wykorzystują możliwości opisywanej metody w połączeniu zwiedzą mikrofalową. Porównano również dokładność...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Zdzisław Kowalczuk prof. dr hab. inż.

  W 1978 ukończył studia w zakresie automatyki i informatyki na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej, następnie rozpoczął pracę na macierzystej uczelni. W 1986 obronił pracę doktorską, w 1993 habilitował się na Politechnice Śląskiej na podstawie pracy Dyskretne modele w projektowaniu układów sterowania. W 1996 mianowany profesorem nadzwyczajnym, w 2003 otrzymał tytuł profesora nauk technicznych. W 2006 założył i od tego czasu...

 • Algorytmy genetyczne i ewolucyjne

  Publikacja

  Algorytmy ewolucyjne istnieją dzięki wieloletnim obserwacją procesów zachodzących wśród żywych organizmów. Korzystają one z nazw i określeń występujących w genetyce np.: gen, chromosom. Algorytmy genetyczne oraz ewolucyjne używa się w procesach optymalizacyjnych w celu poszukiwania ekstremów.

 • Modelowanie przepływu pary przez okołodźwiękowe wieńce turbinowe z użyciem sztucznych sieci neuronoych

  Niniejszy artykuł stanowi opis modelu przepływu pary przez okołodźwiękowe stopnie turbinowe, stworzonego w oparciu o sztuczne sieci neuronowe (SSN). Przedstawiony model neuronowy pozwala na wyznaczenie rozkładu wybranych parametrów w analizowanym przekroju kanału przepływowego turbiny dla rozpatrywanego zakresu wartości ciśnienia wlotowego.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Control of the cultivation of cartilages for using in the biobearings.

  Publikacja

  - 2004

  Biotribologiczne charakterystyki biołożysk są zależne od procesu hodowli żywej tkanki chrząstki w bioreaktorze. Z kolei proces ten, jest wielowymiarowym procesem dynamicznym sterowanym za pomocą odpowiedniego układu automatycznej regulacji. Praca przedstawia prawo i algorytm sterowania takiego procesu. W tym celu zastosowano sztuczne sieci neuronowe (Artificial Neural Networks - ANN) i zaprezentowano wyniki obliczeń.

 • Comparing the Effectiveness of ANNs and SVMs in Forecasting the Impact of Traffic-Induced Vibrations on Building

  Traffic - induced vibrations may cause damage to structural elements and may even lead to structural collapse. The aim of the article is to compare the effectiveness of algorithms in forecasting the impact of vibrations on buildings using the Machine Learning (ML) methods. The paper presents two alternative approaches by using Artificial Neural Networks (ANNs) and Support Vector Machines (SVMs). Factors that may affect traffic-induced...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do szacowania wpływu drgań na budynki jednorodzinne

  W artykule przedstawiono metodę prognozowania wpływu drgań na budynki mieszkalne z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych. Drgania komunikacyjne mogą doprowadzić do uszkodzenia elementów konstrukcyjnych, a nawet do awarii budynku. Najczęstszym efektem są jednak rysy, pękanie tynku i wypraw. Metody oparte na sztucznej inteligencji są przybliżone, ale stanowią wystarczająco dokładną i ekonomiczną alternatywę dla tradycyjnych...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Artificial Intelligence Aided Architectural Design

  Publikacja

  Tools and methods used by architects always had an impact on the way building were designed. With the change in design methods and new approaches towards creation process, they became more than ever before crucial elements of the creation process. The automation of architects work has started with computational functions that were introduced to traditional computer-aided design tools. Nowadays architects tend to use specified tools...

  Pełny tekst w portalu

 • Neural Networks, Support Vector Machine and Genetic Algorithms for Autonomous Underwater Robot Support

  Publikacja

  - 2014

  In this paper, artificial neural networks, a classification technique called support vector machine and meta-heuristics genetic algorithm have been considered for development in autonomous underwater robots. Artificial neural networks have been used for seabed modelling as well as support vector machine has been applied for the obstacles classification to avoid some collision problems. Moreover, genetic algorithm has been applied...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Deep learning in the fog

  In the era of a ubiquitous Internet of Things and fast artificial intelligence advance, especially thanks to deep learning networks and hardware acceleration, we face rapid growth of highly decentralized and intelligent solutions that offer functionality of data processing closer to the end user. Internet of Things usually produces a huge amount of data that to be effectively analyzed, especially with neural networks, demands high...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Nina Rizun dr

  Nina Rizun jest adiunktem na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. W  październiku 1999 r. uzyskała stopień doktora nauk technicznych za specjalizacją Gospodarka przedsiębiorstwa i organizacja produkcji. W latach 1993–2000 pracowała na Wydziale Informatyki Ekonomicznej w Akademji Metalurgicznej, Dnipro, Ukraina. W latach 2000–2016 – na Wydziale Cybernetyki Ekonomicznej i Metod Matematycznych na Uniwersytecie Alfreda...

 • Soft Sensor Application in Identification of the Activated Sludge Bulking Considering the Technological and Economical Aspects of Smart Systems Functioning

  Publikacja
  • B. Szeląg
  • J. Drewnowski
  • G. Łagód
  • D. Majerek
  • E. Dacewicz
  • F. Fatone

  - SENSORS - 2020

  The paper presented the methodology for the construction of a soft sensor used for activated sludge bulking identification. Devising such solutions fits within the current trends and development of a smart system and infrastructure within smart cities. In order to optimize the selection of the data-mining method depending on the data collected within a wastewater treatment plant (WWTP), a number of methods were considered, including:...

  Pełny tekst w portalu

 • Hybrid System for Ship-Aided Design Automation

  Publikacja

  A hybrid support system for ship design based on the methodology of CBR with some artificial intelligence tools such as expert system Exsys Developer along with fuzzy logic, relational Access database and artificial neural network with backward propagation of errors.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • From Knowledge based Vision Systems to Cognitive Vision Systems: A Review

  Publikacja

  - Procedia Computer Science - 2018

  Computer vision research and applications have their origins in 1960s. Limitations in computational resources inherent of that time, among other reasons, caused research to move away from artificial intelligence and generic recognition goals to accomplish simple tasks for constrained scenarios. In the past decades, the development in machine learning techniques has contributed to noteworthy progress in vision systems. However,...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Fuzzy logic in controlling flexible manufacturing cell

  In the present work a controlling method based on fuzzy rule base is proposed. Practical approaches are developed and focused on real time problems related to flexible manufacturing cell. Techniques for design and implementation of fuzzy systems in the framework of control production and quality states are presented. Keywords: controlling, manufacturing system, fuzzy logic, turning, burnishingW artykule przedstawiono propozycję...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Methods of Artificial Intelligence for Prediction and Prevention Crisis Situations in Banking Systems

  In this paper, a support vector machine has been studied due to prediction of bank crisis. To prevent outcomes of crisis situations, artificial neural networks have been characterized as applied to stock market investments, as well as to test the credibility of the bank's customers. Finally, some numerical experiments have been presented.

 • Przetwarzanie języka naturalnego

  Publikacja

  - 2011

  Rozdział opisuje przetwarzanie języka naturalnego z podziałem na warstwy przetwarzania. Omawia też zagadnienie jakości przetwarzania na przykładzie poprawiania błędów i optymalizacji reguł.

 • Optimalization of TiO2 nanotube geometry using fuzzy reasoning approach

  The geometry of TiO2 nanotube layer on titanium, obtained by electrochemical anodization, has been determined by using fuzzy reasoning approach. A proposed method showed the possibility of nanotube array architecture optimization by choosing an appropriate anodization condition. A fuzzy logic controller (FLC) was utilized using Matlab Software.

 • Collective citizens' behavior modelling with support of the Internet of Things and Big Data

  In this paper, collective human behaviors are modelled by a development of Big Data mining related to the Internet of Things. Some studies under MapReduce architectures have been carried out to improve an efficiency of Big Data mining. Intelligent agents in data mining have been analyzed for smart city systems, as well as data mining has been described by genetic programming. Furthermore, artificial neural networks have been discussed...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Koncepcja systemu wspomagania decyzji nawigatora statku opartego na ewolucyjnym planowaniu manewrów antykolizyjnych

  Publikacja

  Artykuł przedstawia koncepcję systemu wspomagania decyzji nawigatora statku opartego na wątkach badań prowadzonych wcześniej przez autora. System będzie rozszerzał funkcjonalność systemów dotychczasowych o możliwość szczegółowego planowania bezpiecznej trajektorii statku na wodach zamkniętych, z dużą liczbą statków obcych i ograniczeniami toru wodnego. Artykuł zawiera dyskusję możliwych podejść do planowania manewrów, optymalizacji...

 • Jacek Rumiński dr hab. inż.

  Wykształcenie i kariera zawodowa   2016   2002   1995   1991-1995 Habilitacja   Doktor nauk technicznych   Magister inżynier     Politechnika Gdańska, Biocybernetyka i inżyniera biomedyczna, tematyka: „Metody wyodrębniania sygnałów i parametrów z różnomodalnych sekwencji obrazów dla potrzeb diagnostyki i wspomagania osób” Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (z wyróżnieniem), dyscyplina...

 • Comparison of selected electroencephalographic signal classification methods

  A variety of methods exists for electroencephalographic (EEG) signals classification. In this paper, we briefly review selected methods developed for such a purpose. First, a short description of the EEG signal characteristics is shown. Then, a comparison between the selected EEG signal classification methods, based on the overview of research studies on this topic, is presented. Examples of methods included in the study are: Artificial...

 • Evolutionary Algorithms in MPLS network designing

  Publikacja

  MPLS technology become more and more popular especially in core networks giving great flexibility and compatibility with existing Internet protocols. There is a need to optimal design such networks and optimal bandwidth allocation. Linear Programming is not time efficient and does not solve nonlinear problems. Heuristic algorithms are believed to deal with these disadvantages and the most promising of them are Evolutionary Algorithms....

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym