Wieloczynnikowy system wczesnego ostrzegania firm przed ryzykiem upadłości - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wieloczynnikowy system wczesnego ostrzegania firm przed ryzykiem upadłości

Abstrakt

Artykuł dotyczy prognozowania upadłości przedsiębiorstw w Polsce. Porównano w nim dwie metody prognozowania zagrożeń firm upadłością: wieloczynnikowy system wczesnego ostrzegania oparty na działaniu sztucznej inteligencji oraz analizę dyskryminacyjną.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Contemporary Economics nr Nr 4, strony 131 - 145,
ISSN: 1897-9254
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Korol T.: Wieloczynnikowy system wczesnego ostrzegania firm przed ryzykiem upadłości// Contemporary Economics. -Vol. Nr 4., (2010), s.131-145
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 29 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi