Włodzimierz Przybylski - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zdjęcie profilowe: prof. dr inż. Włodzimierz Przybylski

prof. dr inż. Włodzimierz Przybylski

Media społecznościowe

Kontakt

Wybrane publikacje

Opis ogólny

Prof. dr inż. Włodzimierz Przybylski, prof. zw. PG ukończył studia w 1963 r. na Wydziale Technologii Maszyn Politechniki Gdańskiej. Następnie rozpoczął pracę w tej uczelni jako asystent w Katedrze Technologii Budowy Maszyn. Obecnie jest pracownikiem w Katedrze Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji na Wydziale Mechanicznym PG. Jego działalność naukowa w dziedzinie nauk technicznych jest związana z dyscypliną budowa i eksploatacja maszyn. Głównym obszarem i jego badań naukowych jest technologia obróbki przez nagniatanie i jej wpływ na właściwości warstwy wierzchniej części maszyn. Również konstrukcja narzędzi, oprzyrządowania i obrabiarek do jej przemysłowej realizacji.

Kariera naukowa: doktor n.t. w 1975 r. (z wyróżnieniem PG), docent (po ocenie przez CKK w Warszawie) 1983 r., tytuł profesora 1993 r. Na profesora zwyczajnego PG powołany został w 1997r.

Dorobek naukowy: ok. 390 publikacji, 3 książki (w tym 1 wydanie zagraniczne), współautor 4 skryptów, współautor 14 patentów i wzorów użytkowych. Promotor 9 doktorów, kierownik 4 projektów-grantów MNiSzW oraz współwykonawca 3 projektów za granicą (Niemcy), Kontraktor międzynarodowego projektu EU TEMPUS-PHARE S-JEP. Współtwórca prototypu tokarko-nagniatarki CNC wg patentu PG. Organizator cyklicznych Konferencji Naukowych (TON). Nagrody za działalność naukową i innowacyjną, m. in.: 5 nagród ministra ( w tym 3 indywidualne), złoty medal WIPO (Genewa), Medal im. T. Sendzimira, 2 wyróżnienia PAN, 12 medali na międzynarodowych wystawach innowacji. Członek 6 rad naukowych i programowych czasopism (w tym 1 za granicą).

Członek: Komitetu Budowy Maszyn PAN (od 1999 r.), Akademii Inżynierskiej w Polsce (od 1994 r.), Rady Nauki w Ministerstwie NiSzW w Warszawie (2008-2010 r.)

Funkcje w PG: z-ca dyrektora Instytutu TBM (1979-1983 r.), prodziekan ds. nauki WM-T  1984-1987, dziekana WM-T (1987-1991), dziekana WM (1992-1993), kierownik Katedry TMiAP (1994-2009), kierownik Międzywydziałowego Studium Doktoranckiego (2005-2010), pełnomocnik rektora ds. współpracy z Uniwersytetem w Karlsruhe. W latach 1996-2002 prorektor ds. rozwoju Politechniki Gdańskiej.

Odznaczenia: Medal za Zasługi dla PG, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Krzyże – Kawalerski, Oficerski i Komandorski Orderu Odrodzenia Polski

wyświetlono 1595 razy