Włodzimierz Przybylski - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Media społecznościowe

Kontakt

Profesor

Miejsce pracy
Budynek Wydziału Mechanicznego pokój 319
Telefon
(58) 347 18 01

Wybrane publikacje

Opis ogólny

Prof. dr inż. Włodzimierz Przybylski, prof. zw. PG ukończył studia w 1963 r. na Wydziale Technologii Maszyn Politechniki Gdańskiej. Następnie rozpoczął pracę w tej uczelni jako asystent w Katedrze Technologii Budowy Maszyn. Obecnie jest pracownikiem w Katedrze Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji na Wydziale Mechanicznym PG. Jego działalność naukowa w dziedzinie nauk technicznych jest związana z dyscypliną budowa i eksploatacja maszyn. Głównym obszarem i jego badań naukowych jest technologia obróbki przez nagniatanie i jej wpływ na właściwości warstwy wierzchniej części maszyn. Również konstrukcja narzędzi, oprzyrządowania i obrabiarek do jej przemysłowej realizacji.

Kariera naukowa: doktor n.t. w 1975 r. (z wyróżnieniem PG), docent (po ocenie przez CKK w Warszawie) 1983 r., tytuł profesora 1993 r. Na profesora zwyczajnego PG powołany został w 1997r.

Dorobek naukowy: ok. 390 publikacji, 3 książki (w tym 1 wydanie zagraniczne), współautor 4 skryptów, współautor 14 patentów i wzorów użytkowych. Promotor 9 doktorów, kierownik 4 projektów-grantów MNiSzW oraz współwykonawca 3 projektów za granicą (Niemcy), Kontraktor międzynarodowego projektu EU TEMPUS-PHARE S-JEP. Współtwórca prototypu tokarko-nagniatarki CNC wg patentu PG. Organizator cyklicznych Konferencji Naukowych (TON). Nagrody za działalność naukową i innowacyjną, m. in.: 5 nagród ministra ( w tym 3 indywidualne), złoty medal WIPO (Genewa), Medal im. T. Sendzimira, 2 wyróżnienia PAN, 12 medali na międzynarodowych wystawach innowacji. Członek 6 rad naukowych i programowych czasopism (w tym 1 za granicą).

Członek: Komitetu Budowy Maszyn PAN (od 1999 r.), Akademii Inżynierskiej w Polsce (od 1994 r.), Rady Nauki w Ministerstwie NiSzW w Warszawie (2008-2010 r.)

Funkcje w PG: z-ca dyrektora Instytutu TBM (1979-1983 r.), prodziekan ds. nauki WM-T  1984-1987, dziekana WM-T (1987-1991), dziekana WM (1992-1993), kierownik Katedry TMiAP (1994-2009), kierownik Międzywydziałowego Studium Doktoranckiego (2005-2010), pełnomocnik rektora ds. współpracy z Uniwersytetem w Karlsruhe. W latach 1996-2002 prorektor ds. rozwoju Politechniki Gdańskiej.

Odznaczenia: Medal za Zasługi dla PG, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Krzyże – Kawalerski, Oficerski i Komandorski Orderu Odrodzenia Polski

wyświetlono 519 razy