Simulation studies of process flow with in-line part inspection in machining cells - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Simulation studies of process flow with in-line part inspection in machining cells

Abstrakt

Rozwinięto koncepcję zintegrowanego planowania i sterowania przebiegiem procesu w zrobotyzowanym elastycznym gnieździe obróbkowym (EGO)z maszyną współrzędnościową, realizującą funkcje pomiaru i kontroli wytwarzanych przedmiotów. Analizowano współzależności heurystycznych planów kontroli oraz stosowanych algorytmów szeregowania operacji procesów technologicznych wg określonych scenariuszy, z zastosowaniem programowalnych modeli symulacji zdarzeniowej.Zawarto wyniki oceny wariantów przebiegu procesów wg kryteriów dotyczących: produktywności systemu, stopnia i równomierności obciążeń zasobów maszynowych oraz wielkości produkcji w toku. Identyfikując maszynę pomiarową jako stanowisko limitujące w każdym z porównywanych wariantów, wykazano, w sposób ilościowy, istotny wpływ badanych strategii kontroli jakości na ww. wskaźniki efektywności działania EGO.

Cytowania

  • 1 9

    CrossRef

  • 2 0

    Web of Science

  • 2 8

    Scopus

Cytuj jako

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
JOURNAL OF MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGY nr 171, strony 27 - 34,
ISSN: 0924-0136
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Siemiątkowski M., Przybylski W.: Simulation studies of process flow with in-line part inspection in machining cells// JOURNAL OF MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGY. -Vol. 171., nr. iss. 1 (2006), s.27-34
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1016/j.jmatprotec.2005.06.051
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi