Process control strategy deployment with part measuring activity in a flexible machining cell - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Process control strategy deployment with part measuring activity in a flexible machining cell

Abstrakt

Rozwinięto zintegrowany model planowania i sterowania przebiegu procesu w rzeczywistym, zrobotyzowanym elastycznym gnieździe obróbki (EGO) ze współrzędnościową maszyną pomiarową, realizującą funkcje pomiarowo-kontrolne wytwarzanych przedmiotów. Analizowano współzależności wybranych heurystycznych planów kontroli przedmiotów oraz strategii szeregowania operacji procesów technologicznych, z zastosowaniem programowalnych modeli symulacyjnych dla określonych scenariuszy badań. Zawarto wyniki oceny wariantów działania EGO wg przyjętych kryteriów ich efektywności, a dotyczących m.in.: długości cykli produkcyjnych, stopnia i równomierności wykorzystania zasobów oraz wielkości produkcji w toku.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Proceedings. TMT 2003 strony 445 - 448
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Siemiątkowski M., Przybylski W.: Process control strategy deployment with part measuring activity in a flexible machining cell// Proceedings. TMT 2003/ ed. J. Vivancos, F. Puerta, S. Ekinovic, S. Brdarevic Barcelona: Fac. of Mech. Eng. in Zenica, Escola Tec. Super. D´Enginyeria Ind. de Barcelona, Univ. Politec. de Catalunya, 2003, s.445-448
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi