Production activity control in a flexible machining cell considering part measuring condition. W: Computer integrated manufacturing. Advanced design and management. Ed.: B. Skołud, D. Krenczyk. Warszawa: Wydaw. Nauk.-Tech. **2003 s. 494-501, 6 rys. 1 tabl. bibliogr. 9 poz. Sterowanie procesu produkcyjnego w elastycznym gnieździe obróbkowym z uwzg- lędnieniem funkcji kontroli wytwarzanych przedmiotów. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Production activity control in a flexible machining cell considering part measuring condition. W: Computer integrated manufacturing. Advanced design and management. Ed.: B. Skołud, D. Krenczyk. Warszawa: Wydaw. Nauk.-Tech. **2003 s. 494-501, 6 rys. 1 tabl. bibliogr. 9 poz. Sterowanie procesu produkcyjnego w elastycznym gnieździe obróbkowym z uwzg- lędnieniem funkcji kontroli wytwarzanych przedmiotów.

Abstrakt

Przedstawiono modele struktur organizacyjnych przebiegu procesu organizacyj-nego w rzeczywistym zrobotyzowanym elastycznym gnieździe obróbki (EGO) z udziałem współrzędnościowej maszyny pomiarowej CNC. Badano eksperymentalnie występujące współzależności pomiędzy analizowanymi planami kontroli przed-miotów wytwarzanych i strategiami szeregowania operacji procesu technologi-cznego obróbki, z wykorzystaniem zintegrowanych modeli analitycznych i symu-lacyjnych. W ramach przyjętych scenariuszy badań symulacyjnych wyznaczono wartości wskaźników opisu ilościowego wariantów działąnia EGO, korzystając z danych zaczerpniętych z praktyki przemysłu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział w książce - monografii autorskiej/podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 32 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi