Analiza konwencjonalnych nośników energii z biomasą do celów grzewczych. Cz. 1. Charakterystyka problemu oraz metodyka badań - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Analiza konwencjonalnych nośników energii z biomasą do celów grzewczych. Cz. 1. Charakterystyka problemu oraz metodyka badań

Abstract

W artykule przedstawiono istotę problemu zastosowania konwencjonalnych źródeł energii (węgla kamiennego, gazu ziemnego, oleju opałowego oraz energii elektrycznej pozyskiwanej z krajowego systemu elektroenergetycznego – KSE) w odniesieniu do odnawialnego źródła energii – OZE (jakie stanowi biomasa). Przedstawiona w artykule metodyka stanowi podstawę ilościowej realizacji analizy ekonomicznej i ekologicznej ww. nośników energii, w odniesieniu do różnych stref klimatycznych, zlokalizowanych na terytorium Polski (strefa I – Gdańsk, strefa II – Piła, strefa III – Toruń, strefa IV – Białystok, strefa V – Suwałki). Dodatkowo w sposób szczegółowy przedstawiono obiekt referencyjny, stanowiący typowy, jednopiętrowy domek jednorodzinny. Materiał stanowi pierwszą część tematyczną podjętego problemu.

Authors (4)

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Inżynieria Rolnicza no. 1, pages 279 - 287,
ISSN: 1429-7264
Language:
Polish
Publication year:
2013
Bibliographic description:
Redlarski G., Piechocki J., Kupczyk A., Ambroziak D.: Analiza konwencjonalnych nośników energii z biomasą do celów grzewczych. Cz. 1. Charakterystyka problemu oraz metodyka badań// Inżynieria Rolnicza. -Vol. 1., nr. 2(143) (2013), s.279-287
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 77 times

Recommended for you

Meta Tags