ANALIZA ODZYSKU CIEPŁA W CENTRACH OBLICZENIOWYCH ( SERWEROWNI). ASPEKTY TECHNICZNO-EKONOMICZNE - Publication - MOST Wiedzy

Search

ANALIZA ODZYSKU CIEPŁA W CENTRACH OBLICZENIOWYCH ( SERWEROWNI). ASPEKTY TECHNICZNO-EKONOMICZNE

Abstract

W rozdziale niniejszym zaprezentowano kwestie dotyczące nowoczesnych układów chłodzenia systemów elektronicznych, w szczególności w centrach obliczeniowych i serwerowniach. Omówiono tu ze szczególnym naciskiem kwestie związane z doborem układów pod względem zapewnienia optymalnej pracy urządzeń. Pokazano przykłady systemów chłodzenia opartych na konwencjonalnych i najnowszych metodach występujących na rynku oraz będących w fazie projektowej. Poruszono również aspekty zasadności modyfikacji w konwencjonalnych układach chłodzenia i tendencje światowe dotyczące zwiększania zapotrzebowania energetycznego w pracujących i powstających centrach obliczeniowych oraz w zakresie wytwarzanego sprzętu elektronicznego.

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
W : Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii strony 217 - 231
Language:
Polish
Publication year:
2014
Bibliographic description:
Andrzejczyk R., Muszyński T., Mania T.: ANALIZA ODZYSKU CIEPŁA W CENTRACH OBLICZENIOWYCH ( SERWEROWNI). ASPEKTY TECHNICZNO-EKONOMICZNE// W : Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii/ ed. Adam Mroźiński Bydgoszcz: Fundacja Rozwoju Mechatroniki, 2014, s.217-231
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 12 times

Recommended for you

Meta Tags