Analiza stateczności i stabilizacji zbocza osuwiskowego na trasie linii kolejowej w Świnnej Porębie - Publication - MOST Wiedzy

Search

Analiza stateczności i stabilizacji zbocza osuwiskowego na trasie linii kolejowej w Świnnej Porębie

Abstract

W artykule przedstawiono wyniki obliczeń stateczności zbocza na odcinku obejmującym trzy osuwiska trasy linii kolejowej, w rejonie zbiornika wodnego w Świnnej Porębie na rzece Skawie. Obliczenia wykonano w układzie płaskim programem FLAC2D opartym na metodzie różnic skończonych. Rozpatrzono kilka metod zabezpieczenia zbocza dokonując oceny ich skuteczności.

Full text

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Inżynieria Morska i Geotechnika pages 136 - 142,
ISSN: 0867-4299
Language:
Polish
Publication year:
2019
Bibliographic description:
Zabuski L., Przewłócki J.: Analiza stateczności i stabilizacji zbocza osuwiskowego na trasie linii kolejowej w Świnnej Porębie// Inżynieria Morska i Geotechnika. -., iss. 3 (2019), s.136-142
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 24 times

Recommended for you

Meta Tags