Analiza stateczności i stabilizacji zbocza osuwiskowego na trasie linii kolejowej w Świnnej Porębie - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza stateczności i stabilizacji zbocza osuwiskowego na trasie linii kolejowej w Świnnej Porębie

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki obliczeń stateczności zbocza na odcinku obejmującym trzy osuwiska trasy linii kolejowej, w rejonie zbiornika wodnego w Świnnej Porębie na rzece Skawie. Obliczenia wykonano w układzie płaskim programem FLAC2D opartym na metodzie różnic skończonych. Rozpatrzono kilka metod zabezpieczenia zbocza dokonując oceny ich skuteczności.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Morska i Geotechnika strony 136 - 142,
ISSN: 0867-4299
Język:
polski
Rok wydania:
2019
Opis bibliograficzny:
Zabuski L., Przewłócki J.: Analiza stateczności i stabilizacji zbocza osuwiskowego na trasie linii kolejowej w Świnnej Porębie// Inżynieria Morska i Geotechnika. -., iss. 3 (2019), s.136-142
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 69 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi