Analiza światowych i krajowych prognoz energetycznych - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Analiza światowych i krajowych prognoz energetycznych

Abstract

W referacie omówiono aktualne prognozy energetyczne obejmujące swym zasięgiem Świat, Europę i Polskę w różnych horyzontach czasowych. Przeanalizowano trzy najważniejsze bieżące prognozy energetyczne sporządzone dla całego świata oraz omówiono przewidywania rozwoju sektora energetyki w Unii Europejskiej w obecnych granicach. Na tym tle omówiono prognozę rozwoju energetyki w Polsce zwartą w "Założeniach polityki energetycznej państwa do roku 2020".

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Title of issue:
[Materiały] APE´03. XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Aktualne Problemy w Elektronergetyce. Gdańsk - Jurata, 11-13 czerwca 2003 roku strony 113 - 122
Language:
Polish
Publication year:
2003
Bibliographic description:
Augusiak A., Jaskólski M.: Analiza światowych i krajowych prognoz energetycznych// [Materiały] APE´03. XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Aktualne Problemy w Elektronergetyce. Gdańsk - Jurata, 11-13 czerwca 2003 roku/ Gdańsk: P. Gdań., 2003, s.113-122
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 55 times

Recommended for you

Meta Tags