Analiza systemu przekazywania energii elektrycznej na drodze indukcyjnej przy dużej szczelinie powietrznej i wysokiej częstotliwości - Publication - MOST Wiedzy

Search

Analiza systemu przekazywania energii elektrycznej na drodze indukcyjnej przy dużej szczelinie powietrznej i wysokiej częstotliwości

Abstract

Zasilanie odbiorników energią elektryczną odbywa się, w dominującej liczbie przypadków, za pośrednictwem przewodów łączących, bądź innych zestykowych układów pośredniczących typu komutatory, odbieraki prądu, itp. W przypadku, gdy energia dostarczana jest do obiektu ruchomego występować mogą niekorzystne zjawiska, takie jak zerwania przewodów jezdnych i doziemienia, iskrzenie, czy niebezpieczeństwo porażenia, gdy taka instalacja znajduje się w obszarze dotyku bezpośredniego (np. systemy zasilania trakcji kopalnianej). Z tych względów, atrakcyjną alternatywą staje się dla rozwiązań klasycznych bezstykowe zasilanie energią elektryczną CEETS (ang. Contactless Electrical Energy Transfer System) z wykorzystaniem cewek magnetycznie sprzężonych z dużą szczelinę powietrzną, zwłaszcza w przypadku budowy bezobsługowych stacji doładowujących baterie akumulatorów lub superkondensatorów pojazdu. Systemy CEETS znajdują także zastosowania do zasilania pojazdów w trakcie jego ruchu. Systemy bezstykowego przesyłania energii separują galwanicznie obwody zasilania i odbiornika oraz ułatwiają wykonanie izolacji między tymi obwodami.Artykuł przedstawia analizę pracy systemu CEETS oraz wybrane wyniki badania modelu laboratoryjnego układu bezstykowego przekazywania energii elektrycznej - w szczególności dobór parametrów układu i metodę sterowania w przypadku zmiany wielkości szczeliny powietrznej. Wielkość szczeliny powietrznej - a więc i współczynnik sprzężenia magnetycznego - może się zmieniać np. w przypadku różnego pozycjonowania pojazdu z cewką wtórną względem nieruchomej cewki pierwotnej umieszczonej w miejscu przystankowym. Przedstawione rezultaty dotyczą komputerowej analizy symulacyjnej oraz badań laboratoryjnych w układzie cewek powietrznych z kilkucentymetrową, szczeliną powietrzną przy zasilaniu napięciem sinusoidalnym oraz prostokątnym z przekształtnika tranzystorowego dla stanów pracy quasi-ustalonej.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Czasopismo Techniczne no. R. 104, pages 71 - 79,
ISSN: 0011-4561
Language:
Polish
Publication year:
2007
Bibliographic description:
Judek S., Karwowski K.: Analiza systemu przekazywania energii elektrycznej na drodze indukcyjnej przy dużej szczelinie powietrznej i wysokiej częstotliwości// Czasopismo Techniczne. -Vol. R. 104., nr. z. 5 - Elektrotechnika z. 1-E (2007), s.71-79
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 15 times

Recommended for you

Meta Tags