Analiza wpływu zachowań niechronionych użytkowników dróg na ich poziom bezpieczeństwa w obrębie przejść dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej - Publication - MOST Wiedzy

Search

Analiza wpływu zachowań niechronionych użytkowników dróg na ich poziom bezpieczeństwa w obrębie przejść dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej

Abstract

Tematem artykułu jest identyfikacja czynników i zależności oddziaływających na zachowanie uczestników ruchu drogowego w kontekście poziomu bezpieczeństwa w obrębie przejść dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej. Stosowanie odpowiednio oznakowanych przejść dla pieszych stanowi podstawowy środek ułatwiający przechodzenie pieszych przez jezdnię. Jednak bezwzględna pewność pieszych i rowerzystów o możliwości przekroczenia jezdni w sposób całkowicie bezpieczny może doprowadzać do występowania konfliktów, których skutkiem są zdarzenia drogowe w obrębie przejść. W przedstawionym artykule przybliżono analizę zachowań niechronionych użytkowników drogi w trzech wybranych lokalizacja oraz identyfikacje problemów występujących w danym obszarze. Następnie przedstawiono możliwe do wprowadzenia koncepcję poprawy bezpieczeństwa w oparciu o przeprowadzone badania zachowań uczestników ruchu.

Cite as

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach
Published in:
Transport Miejski i Regionalny pages 5 - 13,
ISSN: 1732-5153
Language:
Polish
Publication year:
2021
Bibliographic description:
Kęsicka S., Wachnicka J.: Analiza wpływu zachowań niechronionych użytkowników dróg na ich poziom bezpieczeństwa w obrębie przejść dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej// Transport Miejski i Regionalny -,iss. 2 (2021), s.5-13
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 14 times

Recommended for you

Meta Tags