Transport Miejski i Regionalny - Journal - MOST Wiedzy

Search

Transport Miejski i Regionalny

ISSN:

1732-5153

Publisher:

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Zarząd Krajowy

Ministry points: Help

Ministry points - current year
Year Points List
Year 2021 5 Not listed on the ministry scored journals list
Ministry points - previous years
Year Points List
2021 5 Not listed on the ministry scored journals list
2020 5 Not listed on the ministry scored journals list
2019 5 Not listed on the ministry scored journals list
2018 7 B
2017 7 B
2016 7 B
2015 7 B
2014 4 B
2013 4 B
2012 5 B
2011 5 B
2010 6 B
2009 6 B
2008 6 B

Model:

Traditional

Impact Factor:

n/a

Publishing policy:

License: COPYRIGHT
License
COPYRIGHT
Information on publishing policy
n/a
Information on the conditions of self-archiving
n/a
Is self-archiving allowed by the journal?
Yes - with restrictions
Submitted Version Help
no
Accepted Version Help
no
Published Version Help
yes
Self-archiving places
Non-Commercial Services
Repository for Scientific Papers
Institutional Website
Author's Homepage
Information on research data policy
n/a
Months of embargo
6
Additional information
Self-archiving policy and embargo period based on correspondence with the editors.
Bronze Open Access after an embargo period of 6 months.
Non-commercial purposes.

Filters

total: 60

 • Category
 • Year
 • Options

clear Chosen catalog filters disabled

Catalog Journals

Year 2021
Year 2020
Year 2019
Year 2018
 • Prognozowanie wskaźnika motoryzacji na poziomie województw

  Wskaźnik motoryzacji jest jedną z najczęściej używanych, unormowanych miar rozwoju motoryzacji. W wielu krajach opracowano i wykorzystuje się krajowe i regionalne modele rozwoju motoryzacji. W Polsce szczegółowe badania nad czynnikami rozwoju motoryzacji dotychczas nie były prowadzone. Autorzy artykułu podjęli wyzwanie uzupełnienia tej luki i opracowali metodę prognozowania liczby pojazdów jako miary ogólnej i wskaźnika motoryzacji...

  Full text available to download

Year 2017
 • Inteligentne wspomaganie zarządzania operacyjnego ruchem drogowym
  Publication

  Najistotniejszym elementem obszarów miejskich są ich systemy transportowe, które stanowią silnik gospodarki. W świetle nowych problemów i wyzwań w zakresie miejskich systemów transportowych, coraz większą rolę zaczynają odgrywać inteligentne systemy transportowe i zarządzanie operacyjne ruchem drogowym w mieście.Niniejszy artykuł przedstawia analizę zagadnień składających się na operacyjne zarządzanie ruchem drogowym w miastach....

 • Modelowanie podróży z przesiadkami w transporcie miejskim

  Przesiadki w podróżach realizowanych transportem zbiorowym w miastach są oceniane przez pasażerów negatywnie, jako dodatkowa uciążliwość podróży. Sieci połączeń transportu zbiorowego oparte na przesiadkach mogą być jednak bardziej efektywne. W określonych przypadkach połączenia z przesiadkami mogą być bardziej komfortowe od bezpośrednich, także według subiektywnej oceny pasażerów. Ważne jest zatem zidentyfikowanie czynników determinujących...

  Full text to download in external service

Year 2016
Year 2015
Year 2014
Year 2013
Year 2012
Year 2011
Year 2010
Year 2009
 • Planowanie zrównoważonego transportu miast bałtyckich
  Publication

  W artykule omówiono doświadczenia autora w zakresie nowego podejścia do rozwoju transportu jakim są Plany Zrównoważonego Transportu Miejskiego (SUTP). Narzędzia SUTP zostały utworzone na bazie doświadczeń projektu BUSTRIP (Wprowadzenie i Planowanie Zrównoważonego Transportu Miast Bałtyckich) wspierającego 12 północnoeuropejskich miast, które jako pierwsze podjęły się przygotowania do realizacji SUTP.

Year 2006

seen 435 times