Analiza zależności między wynikami egzaminu maturalnego a wynikami osiągniętymi na studiach wśród absolwentów studiów I stopnia - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Analiza zależności między wynikami egzaminu maturalnego a wynikami osiągniętymi na studiach wśród absolwentów studiów I stopnia

Abstract

Zdobywanie wiedzy i umiejętności jest procesem ciągłym kształtowanym szczególnie w okresie pobierania nauki w szkole. Uczelnie wykorzystują wyniki egzaminu maturalnego do tworzenia rankingów rekrutacyjnych. Celem opracowania jest sprawdzenie korelacji między wynikami uzyski-wanymi na egzaminie maturalnym i na studiach. Badaniu poddano absolwentów kierunków ekono-micznych studiów I stopnia na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

Cite as

Full text

download paper
downloaded 82 times
Publication version
Accepted or Published Version
License
Creative Commons: CC-BY-NC open in new tab

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis seria OECONOMICA pages 57 - 68,
ISSN: 2081-0644
Language:
Polish
Publication year:
2015
Bibliographic description:
Drajska E., Kujawska J.: Analiza zależności między wynikami egzaminu maturalnego a wynikami osiągniętymi na studiach wśród absolwentów studiów I stopnia// Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis seria OECONOMICA. -., nr. 319(79)2 (2015), s.57-68
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 80 times

Recommended for you

Meta Tags