Analiza zgodności wybranych sieci współpracy z definicyjnymi wyznacznikami klastra - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Analiza zgodności wybranych sieci współpracy z definicyjnymi wyznacznikami klastra

Abstract

Celem artykułu jest analiza wyróżnionych form współpracy, tj. inicjatyw klastrowych, grup producentów rolnych, parków technologicznych i naukowych oraz sieci opartych na systemach produkcji szczupłej (z ang. Lean Manufacturing) pod kątem ich zgodności z definicyjnymi wyznacznikami klastra.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
Wybrane aspekty rozwoju przedsiębiorczości akademickiej. strony 198 - 213
Language:
Polish
Publication year:
2012
Bibliographic description:
Lis A.: Analiza zgodności wybranych sieci współpracy z definicyjnymi wyznacznikami klastra// Wybrane aspekty rozwoju przedsiębiorczości akademickiej./ ed. red. nauk. Z. Olesiński. Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2012, s.198-213
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 32 times

Recommended for you

Meta Tags