Architektura opactw powiązanych filiacyjnie. Esrom-Kołbacz-Oliwa - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Architektura opactw powiązanych filiacyjnie. Esrom-Kołbacz-Oliwa

Abstract

Pomorska linia opactw cysterskich Esröm - Kołbacz – Oliwa pozwala prześledzić podobieństwa i różnice, jakie zachodziły między opactwem macierzystym a jego filiami. W okresie średniowiecza, w którym związki między opactwami były silne, widoczne są nawiązania architektoniczne. Nie były one powtórzeniem starszych wzorców, ale stanowiły ich transformację, wynikającą z czasu powstania i możliwości warsztatu budowlanego. Można stwierdzić, że podobieństwa pomorskich opactw wynikały z wzajemnych związków między nimi. Różnice natomiast były efektem umiejętności lokalnego warsztatu oraz majętności i aspiracji konwentu.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
W: Dziedzictwo kulturowe cystersów strony 83 - 89
Language:
Polish
Publication year:
2014
Bibliographic description:
Piwek A.: Architektura opactw powiązanych filiacyjnie. Esrom-Kołbacz-Oliwa// W: Dziedzictwo kulturowe cystersów/ ed. E. Łużyniecka, A. Galar Wrocław: , 2014, s.83-89
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 82 times

Recommended for you

Meta Tags