Badania bezczujnikowego układu napędowego z silnikiem pięciofazowym w normalnych i awaryjnych stanach pracy. - Publication - MOST Wiedzy

Search

Badania bezczujnikowego układu napędowego z silnikiem pięciofazowym w normalnych i awaryjnych stanach pracy.

Abstract

W artykule przedstawiono bezczujnikowe sterowanie polowo zorientowane dla pięciofazowego silnika indukcyjnego. Zaproponowany układ sterowania został przebadany pod kątem możliwej pracy w przypadku braku zasilania jednej oraz dwóch faz stojana silnika. Zaprezentowane wyniki badań eksperymentalnych przeprowadzono dla normalnego i awaryjnego trybu pracy napędu w zakresach prędkości ponad znamionowych oraz bardzo niskich.

Citations

 • 0

  CrossRef

 • 0

  Web of Science

 • 0

  Scopus

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach
Published in:
Przegląd Elektrotechniczny pages 153 - 159,
ISSN: 0033-2097
Language:
Polish
Publication year:
2020
Bibliographic description:
Wilczyński F., Morawiec M., Blecharz K., Jąderko A.: Badania bezczujnikowego układu napędowego z silnikiem pięciofazowym w normalnych i awaryjnych stanach pracy.// Przegląd Elektrotechniczny -,iss. 1 (2020), s.153-159
DOI:
Digital Object Identifier (open in new tab) 10.15199/48.2020.01.33
Bibliography: test
 1. Rys.2. Schemat układu wektorowego sterowania dla pięciofazowego silnika indukcyjnego Rys.3. Rozruch silnika do prędkości 1,5 j.w. w normalnym trybie pracy Rys.4. Rozruch silnika do prędkości 1,5 j.w. przy uszkodzeniu fazy A
 2. Rys.5. Rozruch silnika do prędkości 1,5 j.w. przy uszkodzeniu faz A i C Rys.6. Zmiana obciążenia silnika do wartości ok. 0,6 j.w. w normalnym trybie pracy przy prędkości 0,5 j.w.
 3. Rys.7. Zmiana obciążenia silnika do wartości ok. 0,6 j.w. przy uszkodzeniu fazy A Rys.8. Zmiana obciążenia silnika do wartości ok. 0,6 j.w. przy uszkodzeniu faz A i C Rys.9. Nawrót silnika od 0,01 do -0,01 j.w. w normalnym trybie pracy Rys.10. Nawrót silnika od 0,01 do -0,01 j.w. przy uszkodzeniu fazy A Rys.11. Nawrót silnika od 0,01 do -0,01 j.w. przy uszkodzeniu faz A i C
 4. Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC- open in new tab
 5. Autorzy: mgr inż. Filip Wilczyński, Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-233
 6. Gdańsk, E-mail: filip.wilczynski@pg.edu.pl;
 7. dr hab. inż. Marcin Morawiec, Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-233
 8. Gdańsk, E-mail: marcin.morawiec@pg.edu.pl;
 9. dr inż. Krzysztof Blecharz, Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-233
 10. Gdańsk, E-mail: krzysztof.blecharz@pg.edu.pl;
 11. dr inż. Andrzej Jąderko, Politechnika Częstochowska, Wydział Elektryczny, Katedra Elektroenergetyki, Al. Armii Krajowej 17, 42-200 Częstochowa, E-mail: aj@el.pcz.czest.pl LITERATURA
 12. Che H. S., Jones M., Levi E., Riveros J. A., Bogado B., Barrero F., Experimental Magnetizing Inductance Identification in Five- Phase Induction Machines, 2013. open in new tab
 13. Huangsheng Xu, Toliyat H. A., Petersen L. J., Five-phase induction motor drives with DSP-based control system, IEEE Trans. Power Electron., (17) 2002, nr 4, 524-533
 14. Adamowicz M., Guzinski J., Krzeminski Z., Nonlinear control of five phase induction motor with synchronized third harmonic flux injection, 2015 First Workshop on Smart Grid and Renewable Energy (SGRE), (2015), 1-6 open in new tab
 15. Levi E., Bojoi R., Profumo F., Toliyat H. A., Williamson S., Multiphase induction motor drives -a technology status review, IET Electr. Power Appl., 1(2007), nr 4, 489-516 open in new tab
 16. Scharlau Cé. C., Pereira L. F. A., Pereira L. A., Haffner Sé., Performance of a Five-Phase Induction Machine With Optimized Air Gap Field Under Open Loop V/f Control, IEEE Trans. On Energy Conversion, 23(2008), nr 4, 1046-1056 open in new tab
 17. Bermudez M., Gonzalez-Prieto I., Barrero F., Guzman H., Duran M. J., Kestelyn X., Open-Phase Fault-Tolerant Direct Torque Control Technique for Five-Phase Induction Motor Drives, IEEE Trans. Ind. Electron., 64(2017), nr 2, 902-911 open in new tab
 18. Bermudez M., Gonzalez-Prieto I., Barrero F., Guzman H., Kestelyn X., Duran M. J., An Experimental Assessment of Open-Phase Fault-Tolerant Virtual-Vector-Based Direct Torque Control in Five-Phase Induction Motor Drives, IEEE Trans. Power Electron., 33(2018), nr 3, 2774-2784 open in new tab
 19. Guzman H., Duran M. J., Barrero F., Bogado B., Toral S., Speed Control of Five-Phase Induction Motors With Integrated Open-Phase Fault Operation Using Model-Based Predictive Current Control Techniques, IEEE Trans. Ind. Electron., 61(2014), nr 9, 4474-4484 open in new tab
 20. Kong W., Huang J., Kang M., Li B., Zhao L., Fault-Tolerant Control of Five-Phase Induction Motor Under Single-Phase Open, J Electr Eng Technol, 9(2014), nr 3, 899-907 open in new tab
 21. Zheng L., Fletcher J. E., Williams B. W., Current optimization for a multi-phase machine under an open circuit phase fault condition, 3rd IET International Conference on Power Electronics, Machines and Drives, (2006), 414-419
 22. Tani A., Mengoni M., Zarri L., Serra G., Casadei D., Control of Multiphase Induction Motors With an Odd Number of Phases Under Open-Circuit Phase Faults, IEEE Trans. Power Electron., 27(2012), nr 2, 565-577 open in new tab
 23. Abdel-Khalik A. S., Masoud M. I., Williams B. W., Improved Flux Pattern With Third Harmonic Injection for Multiphase Induction Machines, IEEE Trans. Power Electron., 27(2012), nr 3, 1563-1578 open in new tab
 24. Duran M. J., Salas F., Arahal M. R., Bifurcation analysis of five- phase induction motor drives with third harmonic injection, IEEE Transactions on Industrial Electronics, 55(2008), nr 5, 2006-2014 open in new tab
 25. Xu H., Toliyat H. A., Petersen L. J., Rotor Field Oriented Control of Five-Phase Induction Motor with the Combined Fundamental and Third Harmonic Currents, APEC 2001
 26. Lyra R. O. C., Lipo T. A., Torque density improvement in a six- phase induction motor with third harmonic current injection, IEEE Transactions on Industry Applications, 38(2002), nr 5, 1351-1360 open in new tab
 27. Krzemiński Z., Cyfrowe sterowanie maszynami asynchronicznymi, Wydaw. Politechniki Gdańskiej, 2000.
 28. Krzeminski Z., Lewicki A., Morawiec M., Speed observer based on extended model of induction machine, 2010 IEEE International Symposium on Industrial Electronics, 2010, 3107- 3112 open in new tab
 29. Levi E., Multiphase Electric Machines for Variable-Speed Applications, IEEE Trans. Ind. Electron., 55(2008), nr 5, 1893- 1909 open in new tab
 30. Guzinski J., Kostro G., Strankowski P., Morawiec M., Iqbal A., Five-Phase Squirrel-Cage Motor. Construction and Drive Properties, AEZ, 7(2016), nr 4, 110-122 open in new tab
 31. A. Lewicki, Metoda wektorowej modulacji szerokości impulsów pięciofazowego falownika napięcia, Przegląd Elektrotechniczny, 1(2016), nr 5, 28-35 open in new tab
 32. Wilczyński F., Morawiec M., Strankowski P., Guziński J., Lewicki A., Sensorless field oriented control of five phase induction motor with third harmonic injection, 2017 11th IEEE International Conference on Compatibility, Power Electronics and Power Engineering (CPE-POWERENG), (2017), 392-397 open in new tab
 33. Strankowski P., Jaderko A., Blecharz K., Morawiec M., Fault Detection Algorithm for Five-Phase Induction Motor Drive, 2019 Applications of Electromagnetics in Modern Engineering and Medicine (PTZE), (2019), 215-218 open in new tab
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 32 times

Recommended for you

Meta Tags