Badania dynamiczne nośności pali - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Badania dynamiczne nośności pali

Abstract

Przedstawiono wyniki nowoczesnych badań dynamicznych dla pali wierconych. Zgodnie z zaleceniami Eurokodu 7 wyniki tych badań skorelowano z wynikami próbnych obciążeń statycznych. Sukcesywnie gromadzone wyniki badań dynamicznych wraz z wartościami współczynników tłumienia, określonymi dla warunków polskich, będą wykorzystane przy opracowaniu Załącznika Krajowego do EC7.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Górnictwo i Geoinżynieria no. R. 32, pages 139 - 149,
ISSN: 1732-6702
Language:
Polish
Publication year:
2008
Bibliographic description:
Gwizdała K., Brzozowski T.: Badania dynamiczne nośności pali// Górnictwo i Geoinżynieria. -Vol. R. 32., nr. z. 2 (2008), s.139-149
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 77 times

Recommended for you

Meta Tags