Badania dynamiczne nośności pali - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badania dynamiczne nośności pali

Abstrakt

Przedstawiono wyniki nowoczesnych badań dynamicznych dla pali wierconych. Zgodnie z zaleceniami Eurokodu 7 wyniki tych badań skorelowano z wynikami próbnych obciążeń statycznych. Sukcesywnie gromadzone wyniki badań dynamicznych wraz z wartościami współczynników tłumienia, określonymi dla warunków polskich, będą wykorzystane przy opracowaniu Załącznika Krajowego do EC7.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Górnictwo i Geoinżynieria nr R. 32, strony 139 - 149,
ISSN: 1732-6702
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Gwizdała K., Brzozowski T.: Badania dynamiczne nośności pali// Górnictwo i Geoinżynieria. -Vol. R. 32., nr. z. 2 (2008), s.139-149
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi