Badania metalograficzne złączy spawanych stali okrętowych kategorii A i DH36 - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Badania metalograficzne złączy spawanych stali okrętowych kategorii A i DH36

Abstract

Przedstawiono wstępne badania złączy spawanych wykonanych automatycznie łukiem krytym ze stali okrętowych kategorii A i DH36. Wykonano badania makroskopowe i mikroskopowe struktury złączy oraz rozkłady twardości w złączach.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Materiały i Technologie : roczniki naukowe Pomorskiego Oddziału PTM pages 121 - 124,
ISSN: 1731-223X
Language:
Polish
Publication year:
2003
Bibliographic description:
Magiełda M., Ćwiek J.: Badania metalograficzne złączy spawanych stali okrętowych kategorii A i DH36// Materiały i Technologie : roczniki naukowe Pomorskiego Oddziału PTM. -., nr. 1(1) (2003), s.121-124
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 74 times

Recommended for you

Meta Tags