Badania metalograficzne złączy spawanych stali okrętowych kategorii A i DH36 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badania metalograficzne złączy spawanych stali okrętowych kategorii A i DH36

Abstrakt

Przedstawiono wstępne badania złączy spawanych wykonanych automatycznie łukiem krytym ze stali okrętowych kategorii A i DH36. Wykonano badania makroskopowe i mikroskopowe struktury złączy oraz rozkłady twardości w złączach.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Materiały i Technologie : roczniki naukowe Pomorskiego Oddziału PTM strony 121 - 124,
ISSN: 1731-223X
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Magiełda M., Ćwiek J.: Badania metalograficzne złączy spawanych stali okrętowych kategorii A i DH36// Materiały i Technologie : roczniki naukowe Pomorskiego Oddziału PTM. -., nr. 1(1) (2003), s.121-124
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 64 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi