Investigations of welded joints of dissimilar heat resistant steels. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Investigations of welded joints of dissimilar heat resistant steels.

Abstrakt

Przeprowadzono badania metalograficzne połączeń spawanych różnorodnych stali żarowytrzymałych rur o przekroju 31,8x7,1 mm ze stali 10H2M z blachą ze stali 20H23N18. Badania makro- i mikrostruktury złączy spawanych wykazały, że istotnym czynnikiem wpływającym na właściwości mechaniczne złącza jest obecność wad takich jak pory lub wtrącenia żużla. Te nieciągłości w materiale powodują koncentrację naprężeń i powstawanie mikropęknięć.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Materiały i Technologie : roczniki naukowe Pomorskiego Oddziału PTM strony 243 - 248,
ISSN: 1731-223X
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Wishniakas I., Łabanowski J.: Investigations of welded joints of dissimilar heat resistant steels. // Materiały i Technologie : roczniki naukowe Pomorskiego Oddziału PTM. -., nr. 1(1) (2003), s.243-248
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 42 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi