Hydrogen degradation of high strength weldable steels - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Hydrogen degradation of high strength weldable steels

Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki badań podatności stali spawalnych o wysokiej wytrzymałości na niszczenie wodorowe. Badano dwa gatunki stali S690Q i ich złącza spawane. Ocenę podatności na niszczenie wodorowe wykonano w oparciu o próbę rozciągania z małą prędkością odkształcania w powietrzu i środowisku wody morskiej przy polaryzacji katodowej. Przedstawiono model niszczenia wodorowego badanych stali i ich złączy spawanych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Advances in Materials Science nr 7, strony 133 - 139,
ISSN: 1730-2439
Język:
angielski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Ćwiek J.: Hydrogen degradation of high strength weldable steels// Advances in Materials Science. -Vol. 7., nr. nr 1=11 (2007), s.133-139
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi