Badania nad zagospodarowaniem organicznej frakcji odpadów komunalnych - Publication - MOST Wiedzy

Search

Badania nad zagospodarowaniem organicznej frakcji odpadów komunalnych

Abstract

Organiczna frakcja odpadów komunalnych jest trudnym do zagospodarowania surowcem z uwagi na podatność na biodegradację i wydzielanie odcieków, stąd głównym kierunkiem jej zagospodarowania są procesy biologiczne. Wykonane badania nawiązują do tematyki przetwarzania i zagospodarowania odpadów komunalnych, ich składu, powstających odcieków, odorów generowanych podczas przetwarzania, magazynowania i składowania odpadów.

Full text

Details

Category:
Thesis, nostrification
Type:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Language:
Polish
Publication year:
2017
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 19 times

Recommended for you

Meta Tags