BADANIE I ANALIZA METOD ALOKACJI STRUMIENI DANYCH W HETEROGENICZNYCH SIECIACH WBAN - Publication - Bridge of Knowledge

Search

BADANIE I ANALIZA METOD ALOKACJI STRUMIENI DANYCH W HETEROGENICZNYCH SIECIACH WBAN

Abstract

W artykule przedstawiono nową metodę adaptacyjnej alokacji strumieni danych w heterogenicznej sieci WBAN (Wireless Body Area Network) typu off-body oraz wykonane stanowisko badawcze. Wyniki uzyskane przy użyciu opracowanej metody porównano z wybranymi algorytmami możliwymi do zastosowania w tychże sieciach. Wykazano zwiększenie efektywności wykorzystania dostępnych zasobów czasowo-częstotliwościowych niezależnie od miejsca montażu węzła mobilnego na ciele człowieka.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Title of issue:
12th International Electronic, Telecommunication and Energetic Conference of Students and Young Scientists - SECON 2017 strony 1 - 8
Language:
Polish
Publication year:
2017
Bibliographic description:
Cwalina K., Ambroziak S., Rajchowski P., Kosz P. T.: BADANIE I ANALIZA METOD ALOKACJI STRUMIENI DANYCH W HETEROGENICZNYCH SIECIACH WBAN// 12th International Electronic, Telecommunication and Energetic Conference of Students and Young Scientists - SECON 2017/ Warszawa: , 2017, s.1-8
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 60 times

Recommended for you

Meta Tags