Badanie solubilizacji mieszanin weglowodorów jako jednego z mechanizmów remediacji zaolejonych gruntów - Publication - MOST Wiedzy

Search

Badanie solubilizacji mieszanin weglowodorów jako jednego z mechanizmów remediacji zaolejonych gruntów

Abstract

Przeprowadzono badania solubilizacji mieszanin węglowodorów (dekan, dodekan, tetradekan, heksadekan; oktan, oktadekan; dodekan, toluen) w wodnych roztworach micelarnych surfaktantów niejonowych (Rokanol NL6, Triton BG10, AG 6210) oraz ich mieszanin. Solubilizacja najbardziej efektywnie zachodziła w roztworach Rokanolu NL6. Zaobserwowano dwukrotny spadek efektywności procesu solubilizacji wraz ze wzrostem długości łańcucha węglowodoru o 10 atomów węgla. Najwyższą efektywnością charakteryzowały się procesy solubilizacji mieszaniny węglowodoru alifatycznego i aromatycznego.

Full text

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
CHEMIK nauka-technika-rynek pages 177 - 178,
ISSN: 0009-2886
Language:
Polish
Publication year:
2009
Bibliographic description:
Kłosowska - Chomiczewska I., Pastewski S., Mędrzycka K.: Badanie solubilizacji mieszanin weglowodorów jako jednego z mechanizmów remediacji zaolejonych gruntów// CHEMIK nauka-technika-rynek. -., nr. nr 6 Suplement (2009), s.177-178
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 20 times

Recommended for you

Meta Tags