Badanie solubilizacji mieszanin weglowodorów jako jednego z mechanizmów remediacji zaolejonych gruntów - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badanie solubilizacji mieszanin weglowodorów jako jednego z mechanizmów remediacji zaolejonych gruntów

Abstrakt

Przeprowadzono badania solubilizacji mieszanin węglowodorów (dekan, dodekan, tetradekan, heksadekan; oktan, oktadekan; dodekan, toluen) w wodnych roztworach micelarnych surfaktantów niejonowych (Rokanol NL6, Triton BG10, AG 6210) oraz ich mieszanin. Solubilizacja najbardziej efektywnie zachodziła w roztworach Rokanolu NL6. Zaobserwowano dwukrotny spadek efektywności procesu solubilizacji wraz ze wzrostem długości łańcucha węglowodoru o 10 atomów węgla. Najwyższą efektywnością charakteryzowały się procesy solubilizacji mieszaniny węglowodoru alifatycznego i aromatycznego.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
CHEMIK nauka-technika-rynek strony 177 - 178,
ISSN: 0009-2886
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Kłosowska - Chomiczewska I., Pastewski S., Mędrzycka K.: Badanie solubilizacji mieszanin weglowodorów jako jednego z mechanizmów remediacji zaolejonych gruntów// CHEMIK nauka-technika-rynek. -., nr. nr 6 Suplement (2009), s.177-178
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi