Charakterystyki naprężeniowe stali x20 - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Charakterystyki naprężeniowe stali x20

Abstract

Badano wpływ naprężeń na natężenie efektu Barkhausena w próbkach stali X20 (X20CrMoV12.1) poddanych obróbce cieplnej mającej obniżyć poziom naprężeń wewnętrznych. Trzy serie próbek stali X20 wygrzewano w temperaturach 720 0C, 750 0C i 780 0C przez czas 15, 30, 60, 120 i 240 min. Badano również twardość Vickersa. Wpływ naprężeń na natężenie efektu Barkhausena badano metodą uginania belki. Wygrzewanie w dwóch niższych temperaturach prowadzi do monotonicznego zmniejszenia twardości mechanicznej oraz twardości magnetycznej a także do wzrostu podatności naprężeniowej efektu Barkhausena. W przypadku wygrzewania w najwyższej temperaturze obserwuje się wystąpienie maksimum twardości mechanicznej i magnetycznej dla czasu wygrzewania około 60 min. Natężenie efektu Barkhausena obniża się tylko podczas wygrzewania w najwyższej temperaturze przy czym wzrasta również w tej temperaturze podatność naprężeniowa. Analiza jakościowa wyników badań pozwala na stwierdzenie, że efekt Barkhausena może być użyteczny dla wyznaczenia stanu naprężeń w elementach konstrukcji ze stali X20 przy założenie, że znany jest poziom twardości mechanicznej danego elementu.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo - energetycznej pages 1 - 4,
ISSN: 0013-7294
Language:
Polish
Publication year:
2010
Bibliographic description:
Augustyniak B., Maciakowski P., Piotrowski L., Chmielewski M., Łabanowski J.: Charakterystyki naprężeniowe stali x20// Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo - energetycznej. -., nr. nr 21 (2010), s.1-4
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 135 times

Recommended for you

Meta Tags