Charakterystyki naprężeniowe stali x20 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Charakterystyki naprężeniowe stali x20

Abstrakt

Badano wpływ naprężeń na natężenie efektu Barkhausena w próbkach stali X20 (X20CrMoV12.1) poddanych obróbce cieplnej mającej obniżyć poziom naprężeń wewnętrznych. Trzy serie próbek stali X20 wygrzewano w temperaturach 720 0C, 750 0C i 780 0C przez czas 15, 30, 60, 120 i 240 min. Badano również twardość Vickersa. Wpływ naprężeń na natężenie efektu Barkhausena badano metodą uginania belki. Wygrzewanie w dwóch niższych temperaturach prowadzi do monotonicznego zmniejszenia twardości mechanicznej oraz twardości magnetycznej a także do wzrostu podatności naprężeniowej efektu Barkhausena. W przypadku wygrzewania w najwyższej temperaturze obserwuje się wystąpienie maksimum twardości mechanicznej i magnetycznej dla czasu wygrzewania około 60 min. Natężenie efektu Barkhausena obniża się tylko podczas wygrzewania w najwyższej temperaturze przy czym wzrasta również w tej temperaturze podatność naprężeniowa. Analiza jakościowa wyników badań pozwala na stwierdzenie, że efekt Barkhausena może być użyteczny dla wyznaczenia stanu naprężeń w elementach konstrukcji ze stali X20 przy założenie, że znany jest poziom twardości mechanicznej danego elementu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo - energetycznej strony 1 - 4,
ISSN: 0013-7294
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Augustyniak B., Maciakowski P., Piotrowski L., Chmielewski M., Łabanowski J.: Charakterystyki naprężeniowe stali x20// Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo - energetycznej. -., nr. nr 21 (2010), s.1-4
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 48 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi