Diagnostyka metodą magnetyczną stanu naprężeń w złączu spawanym ze stali dupleks - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Diagnostyka metodą magnetyczną stanu naprężeń w złączu spawanym ze stali dupleks

Abstrakt

Stan naprężeń własnych w doczołowych złączach spawanych ze stali dupleks (typ 2205) i stali austenitycznej (typ A316L) zbadano wykorzystując efekt Barkhausena. Badania wykonano dla trzech typów ukosowania spawanych obszarów (1 - kształt Y, 2 - kształt 2Y oraz 3 - kształt I). W przypadku kształtu Y spawanie wykonano z warunkiem limitu energii (przypadek 1a) oraz bez ograniczeń energetycznych (przypadek 1b). Kalibracje naprężeniową efektu Barkhausena wykonano metodą wyginania próbki wzorcowej w kształcie belki. Właściwości magnetyczne stali dupleks są silnie anizotropowe. Natężenie efektu Barkhausena jest znacznie większe wówczas, gdy kierunek pola magnetycznego jest równoległy do kierunku osi włókien fazy ferrytycznej. Skuteczną funkcję kalibracji naprężeniowej otrzymano dla próbek wzorcowych z ziarnami fazy ferrytycznej równoległymi do dłuższej krawędzi próbki. wzorcowych. Wyznaczone rozkłady naprężeń własnych w złączach spawanych dla kierunku prostopadłego do osi spoiny (jest to kierunek równoległy do kierunku ziaren fazy ferrytycznej) okazały się być znaczące co do skali zmian i różne dla poszczególnych typów złącz. Świadczy to o przydatności efektu Barkhausena dla oceny stanu naprężeń własnych w złączach spawanych ze stali dupleks.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo - energetycznej strony 5 - 8,
ISSN: 0013-7294
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Augustyniak B., Piotrowski L., Chmielewski M., Kułaga E., Łabanowski J.: Diagnostyka metodą magnetyczną stanu naprężeń w złączu spawanym ze stali dupleks// Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo - energetycznej. -., nr. Nr 21 (2010), s.5-8
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi