Pomiar naprężeń własnych metodą Barkhausena za pomocą sondy z wirującym polem magnetycznym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Pomiar naprężeń własnych metodą Barkhausena za pomocą sondy z wirującym polem magnetycznym

Abstrakt

W pracy przedstawiono nowy sposób pomiaru naprężeń własnych w elementach konstrukcji z wykorzystaniem polowego efektu Barkhausena. Informację o stanie naprężeń uzyskano z analizy rozkładu kątowego natężenia efektu Barkhausena zmierzonego w sposób automatyczny poprzez sondę z wirującym polem magnetycznym. Przedstawiono zasadę działania i opis układu pomiarowego oraz przykłady wykorzystania tej metody w ocenie stanu naprężenia w doczołowych złączach spawanych płyt wykonanych ze stali magnetomechanicznie izotropowej (stal S235JR) oraz stali anizotropowej (stal S460M).

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo - energetycznej strony 641 - 643,
ISSN: 0013-7294
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Augustyniak B., Chmielewski M., Piotrowski L., Kiełczyński W., Prokop K., : Pomiar naprężeń własnych metodą Barkhausena za pomocą sondy z wirującym polem magnetycznym// Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo - energetycznej. -., nr. 11 (2014), s.641-643
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 90 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi