Nondestructive Characterization of 2CR-1Mo Steel Quality Using Magnetoacousting Emission - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Nondestructive Characterization of 2CR-1Mo Steel Quality Using Magnetoacousting Emission

Abstract

Przedstawiono wyniki badań własności emisji magneto-akustycznej (EMA) oraz własności magnetycznych (pętla histerezy magnetycznej, efekt Barkhausena, magnetostrykcja) dla wycinków rur stali 2Cr-1Mo o różnym stopniu degradacji. Wykazano, iż początkowy etap degradacji skutkuje w obniżeniu natężenia EMA oraz magnetostrykcja także niewielką zmianą pola koercji i nie monotoniczną zmianą natężenia efektu Barkhausena).

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Published in:
IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS no. 38, edition 5, pages 3207 - 3209,
ISSN: 0018-9464
Language:
English
Publication year:
2002
Bibliographic description:
Augustyniak B., Piotrowski L., Chmielewski M., Sablik J.: Nondestructive Characterization of 2CR-1Mo Steel Quality Using Magnetoacousting Emission// IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS. -Vol. 38., iss. 5 (2002), s.3207-3209
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 66 times

Recommended for you

Meta Tags