Concrete elements cast in febric forms - Publication - MOST Wiedzy

Search

Concrete elements cast in febric forms

Abstract

Przedstawiono wyniki badań wytrzymałościowych elementów betonowych wylewanych w wiotkich formach wykonanych z materiałów syntetycznych. Badania przeprowadzono dla modelu ściany/słupa. Zbadano mechaniczne i chemiczne własności 10 różnych materiałów syntetycznych. Wybrano materiał o przepuszczalności umożliwiającej wykonanie monolitycznej konstrukcji. Z 12 zbadanych mieszanek betonowych do dalszej analizy wyselekcjonowano trzy. Badania modelowe miały na celu określenie relacji pomiędzy naprężeniami i odkształceniami, wyznaczenie obciążenia niszczącego konstrukcję, sprawdzenie powiązań pomiędzy poszczególnymi elementami oraz wpływu zbrojenia poprzecznego na wytrzymałość i monolityczność ściany. Wykonano 31 modeli ściany i przeprowadzono próby niszczące. Za pomocą analizy statystycznej wyznaczono wzory pozwalające na obliczenie wytrzymałości ściany w zależności od rodzaju zastosowanych materiałów i zbrojenia.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Betonwerk + Fertigteil-Technik no. 8, pages 2 - 9,
ISSN: 0373-4331
Language:
English
Publication year:
2002
Bibliographic description:
Abdelgader H., Ghaib A., Górski J.: Concrete elements cast in febric forms// Betonwerk + Fertigteil-Technik. -Vol. 8., (2002), s.2-9
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 12 times

Recommended for you

Meta Tags