Concrete elements cast in febric forms - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Concrete elements cast in febric forms

Abstrakt

Przedstawiono wyniki badań wytrzymałościowych elementów betonowych wylewanych w wiotkich formach wykonanych z materiałów syntetycznych. Badania przeprowadzono dla modelu ściany/słupa. Zbadano mechaniczne i chemiczne własności 10 różnych materiałów syntetycznych. Wybrano materiał o przepuszczalności umożliwiającej wykonanie monolitycznej konstrukcji. Z 12 zbadanych mieszanek betonowych do dalszej analizy wyselekcjonowano trzy. Badania modelowe miały na celu określenie relacji pomiędzy naprężeniami i odkształceniami, wyznaczenie obciążenia niszczącego konstrukcję, sprawdzenie powiązań pomiędzy poszczególnymi elementami oraz wpływu zbrojenia poprzecznego na wytrzymałość i monolityczność ściany. Wykonano 31 modeli ściany i przeprowadzono próby niszczące. Za pomocą analizy statystycznej wyznaczono wzory pozwalające na obliczenie wytrzymałości ściany w zależności od rodzaju zastosowanych materiałów i zbrojenia.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Betonwerk + Fertigteil-Technik nr 8, strony 2 - 9,
ISSN: 0373-4331
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Abdelgader H., Ghaib A., Górski J.: Concrete elements cast in febric forms// Betonwerk + Fertigteil-Technik. -Vol. 8., (2002), s.2-9
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi