DANE I DOKUMENTACJA MEDYCZNA - Publication - MOST Wiedzy

Search

DANE I DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Abstract

Rozdział analizuje aspekty danych i dokumentacji medycznych z odniesieniu do międzynarodowych norm technicznych takich jak DICOM, HL7. Wskazuje również definicje dokumentacji medycznej związane z polskim prawem. Porusza również aspekty związane z kolekcjami danych (np. biobanki) jak i bezpieczeństwem danych.

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Language:
Polish
Publication year:
2020
Bibliographic description:
Rumiński J.: DANE I DOKUMENTACJA MEDYCZNA// Inżynieria biomedyczna podstawy zastosowania. Informatyka w medycynie. Tom 7/ : , 2020, s.61-65
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 8 times

Recommended for you

Meta Tags