Diagnostyka konstrukcji ramowych i płytowych za pomocą fal sprężystych - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Diagnostyka konstrukcji ramowych i płytowych za pomocą fal sprężystych

Abstract

Tematem niniejszej pracy są symulacje numeryczne i badania eksperymentalne propagacji fal w układach ramowych oraz płytowych. Symulacje numeryczne propagacji fal przeprowadzono metodą elementów spektralnych w dziedzinie czasu. W przeprowadzonych badaniach eksperymentalnych fala została wzbudzona przy użyciu wzbudnika piezoelektrycznego, natomiast pomiar prędkości fali wykonany został bezstykowo za pomocą wibrometru laserowego. W pracy przeprowadzono dyskusję nad możliwością wykrywania i lokalizacji uszkodzeń w konstrukcjach ramowych i płytowych na podstawie analizy fal sprężystych.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Title of issue:
56 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB : Problemy naukowo - badawcze budownictwa, Kielce - Krynica 19-24 września 2010 strony 851 - 858
Language:
Polish
Publication year:
2010
Bibliographic description:
Rucka M.: Diagnostyka konstrukcji ramowych i płytowych za pomocą fal sprężystych// 56 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB : Problemy naukowo - badawcze budownictwa, Kielce - Krynica 19-24 września 2010/ ed. red. nauk. W. Trąbczyński. - Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Świętokrzyskiej, [et. al]. Kielce: Wydaw. Politechniki Świętokrzyskiej, 2010, s.851-858
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 77 times

Recommended for you

Meta Tags