Dług jednostek samorządu terytorialnego w świetle uregulowań prawnych - Publication - MOST Wiedzy

Search

Dług jednostek samorządu terytorialnego w świetle uregulowań prawnych

Abstract

Celem pracy było przedstawienie roli i znaczenia kategorii długu w procesie realizacji zadań samorządowych oraz porównanie możliwości zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego na tle rozwiązań prawnych przedstawionych w dwóch ustawach o finansach publicznych - z roku 2005 oraz 2009. Omawiając je w szczególności skupiono się na wymaganiach stawianych władzom samorządowym w konstruowaniu budżetu oraz zaletach i wadach każdego z rozwiązań.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU pages 626 - 638,
ISSN: 1899-3192
Language:
Polish
Publication year:
2010
Bibliographic description:
Sekuła A.: Dług jednostek samorządu terytorialnego w świetle uregulowań prawnych// PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU. -., nr. No. 112 (2010), s.626-638
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 13 times

Recommended for you

Meta Tags