Dług jednostek samorządu terytorialnego w świetle uregulowań prawnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Dług jednostek samorządu terytorialnego w świetle uregulowań prawnych

Abstrakt

Celem pracy było przedstawienie roli i znaczenia kategorii długu w procesie realizacji zadań samorządowych oraz porównanie możliwości zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego na tle rozwiązań prawnych przedstawionych w dwóch ustawach o finansach publicznych - z roku 2005 oraz 2009. Omawiając je w szczególności skupiono się na wymaganiach stawianych władzom samorządowym w konstruowaniu budżetu oraz zaletach i wadach każdego z rozwiązań.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU strony 626 - 638,
ISSN: 1899-3192
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Sekuła A.: Dług jednostek samorządu terytorialnego w świetle uregulowań prawnych// PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU. -., nr. No. 112 (2010), s.626-638
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi