Wydatki jednostek samorządu terytorialnego w dobie kryzysu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wydatki jednostek samorządu terytorialnego w dobie kryzysu

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest analizie sytuacji wydatkowej jednostek samorządu terytorialnego w warunkach spowolnienia gospodarczego. Początkowo omówiono związek sytuacji gospodarczej kraju z finansami samorządu terytorialnego. Następnie została przedstawiona sytuacja gospodarcza kraju, a na jej tle wydatki jednostek samorządu terytorialnego. Zakres czasowy badań obejmuje okres od połowy roku 2005 do połowy 2009. We wnioskach skomentowano otrzymane wyniki.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Marketing i Zarządzanie strony 187 - 194,
ISSN: 2450-775X
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Sekuła A.: Wydatki jednostek samorządu terytorialnego w dobie kryzysu// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. -., nr. nr 593 (2010), s.187-194
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 31 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi