Kształtowanie się dochodów majątkowych jednostek samorządu terytorialnego w latach 2007-2008 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kształtowanie się dochodów majątkowych jednostek samorządu terytorialnego w latach 2007-2008

Abstrakt

Dochody majątkowe to nowa kategoria dochodów jednostek samorządu terytorialnego, wprowadzona poprzez zmianę ustawy o finansach publicznych pod koniec roku 2006, która zaczęła obowiązywać od roku 2007. Z założenia przekształcane powinny być w wydatki majątkowe. W części teoretycznej artykułu przeanalizowano dochody majątkowe z punktu widzenia ich własności i miejsca w strukturze dochodów ogółem. W części empirycznej przebadano wielkości dochodów i wydatków majątkowych, ich wzajemne relacje w odniesieniu do różnych szczebli jednostek samorządu terytorialnego, a także udział tych dochodów w dochodach ogółem.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU strony 248 - 256,
ISSN: 1899-3192
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Sekuła A.: Kształtowanie się dochodów majątkowych jednostek samorządu terytorialnego w latach 2007-2008// PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU. -., nr. nr 109 (2010), s.248-256
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 29 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi