Subwencjonowanie jednostek samorządu gminnego w województwie pomorskim w latach 2004-2006 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Subwencjonowanie jednostek samorządu gminnego w województwie pomorskim w latach 2004-2006

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest subwencji ogólnej stanowiącej jedno z trzech obligatoryjnych źródeł dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Ze względu na występujące różnice, zasady subwencjonowania przedstawiono w odniesieniu do gmin. Część teoretyczna omawia istotę i funkcje subwencji ogólnej oraz sposoby wyliczania poszczególnych składowych, czyli części i kwot. Część badawcza analizuje wielkość subwencji z podziałem na typy gmin w odniesieniu do różnych kryteriów, takich jak liczebność gminy, dochody ogółem czy dochody własne. Zakres przestrzenny badań stanowi województwo pomorskie, natomiast zakres czasowy obejmuje lata 2004-2006.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. T. 2 strony 397 - 406
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Sekuła A.: Subwencjonowanie jednostek samorządu gminnego w województwie pomorskim w latach 2004-2006// Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. T. 2/ ed. [red. nauk. Beata Filipiak]. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2008, s.397-406
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 49 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi