Domieszki przeciwmrozowe i ich stosowanie w niskich temperaturach - Publication - MOST Wiedzy

Search

Domieszki przeciwmrozowe i ich stosowanie w niskich temperaturach

Abstract

Prowadzenie monolitycznych robót betonowych w okresie jesienno-zimowym wciąż stanowi istotny problem w budownictwie.Główny problem stanowi niewłaściwe wykonywanie robót betoniarskich w okresie ujemnych temperatur. Za produkty, które umożliwiają reakcje cementu z wodą w ujemnych temperaturach uważa się domieszki przeciwmrozowe. Ich stosowanie umożliwia obniżenie temperatury krzepnięcia wody poniżej 0oC, przyspiesza wiązanie i podnosi temperaturę hydratacji. Dodatki przeciwmrozowe stanowią mieszaninę kilku składników chemicznych. Ochrona stali zbrojeniowej w betonie wymusiła produkcje domieszek chemicznych bezchlorkowych. Zaleca się, aby całkowita ilość domieszki nie przekraczała dopuszczalnej największej dawki zalecanej przez producenta nie więcej niż 50g masy cementu, chyba że znany jest wpływ większego dozowania na właściwości i trwałość betonu.

Full text

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Inżynier Budownictwa pages 60 - 65,
ISSN: 1732-3428
Language:
Polish
Publication year:
2017
Bibliographic description:
Haustein E., Pawelska-Mazur M.: Domieszki przeciwmrozowe i ich stosowanie w niskich temperaturach// Inżynier Budownictwa. -., nr. 2 (2017), s.60-65
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 51 times

Recommended for you

Meta Tags