Dostrajanie obwodów rezonansowych w systemach bezprzewodowego zasilania sensorów medycznych - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Dostrajanie obwodów rezonansowych w systemach bezprzewodowego zasilania sensorów medycznych

Abstract

W artykule opisano odbiornik energii transmitowanej bezprzewodowo z automatycznym dostrajaniem obwodu rezonansowego, służący do zasilania miniaturowej kapsułki endoskopowej. Odbiornik jest wyposażony w układ zarządzania energią, który steruje automatycznym dostrajaniem obwodu rezonansowego oraz stabilizuje napięcie zasilania ustawiane w zakresie 1,2 – 1,8 V. Przeprowadzone pomiary prototypowego układu scalonego, wykonanego w technologii CMOS 0,35 μm, wykazały poprawność funkcjonowania układu. W modelowym układzie testowym osiągnięto transmisję mocy o poziomie 120-180 mW na odległość do 6 cm, przy sprawności energetycznej 2%. Przy zastosowaniu pełnowymiarowych cewek nadawczych podobną wartość mocy będzie można przesłać na odległość do 20 cm.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Title of issue:
XIV Krajowa Konferencja Elektroniki strony 664 - 669
Language:
Polish
Publication year:
2015
Bibliographic description:
Blakiewicz G.: Dostrajanie obwodów rezonansowych w systemach bezprzewodowego zasilania sensorów medycznych// XIV Krajowa Konferencja Elektroniki/ ed. Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Janke Koszalin: Wydawnictwo Sigma NOT, 2015, s.664-669
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 33 times

Recommended for you

Meta Tags