Dostrajanie obwodów rezonansowych w systemach bezprzewodowego zasilania sensorów medycznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Dostrajanie obwodów rezonansowych w systemach bezprzewodowego zasilania sensorów medycznych

Abstrakt

W artykule opisano odbiornik energii transmitowanej bezprzewodowo z automatycznym dostrajaniem obwodu rezonansowego, służący do zasilania miniaturowej kapsułki endoskopowej. Odbiornik jest wyposażony w układ zarządzania energią, który steruje automatycznym dostrajaniem obwodu rezonansowego oraz stabilizuje napięcie zasilania ustawiane w zakresie 1,2 – 1,8 V. Przeprowadzone pomiary prototypowego układu scalonego, wykonanego w technologii CMOS 0,35 μm, wykazały poprawność funkcjonowania układu. W modelowym układzie testowym osiągnięto transmisję mocy o poziomie 120-180 mW na odległość do 6 cm, przy sprawności energetycznej 2%. Przy zastosowaniu pełnowymiarowych cewek nadawczych podobną wartość mocy będzie można przesłać na odległość do 20 cm.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
XIV Krajowa Konferencja Elektroniki strony 664 - 669
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Blakiewicz G.: Dostrajanie obwodów rezonansowych w systemach bezprzewodowego zasilania sensorów medycznych// XIV Krajowa Konferencja Elektroniki/ ed. Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Janke Koszalin: Wydawnictwo Sigma NOT, 2015, s.664-669
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 33 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi