Dylematy rozwoju krajowej elektroenergetyki - Publication - MOST Wiedzy

Search

Dylematy rozwoju krajowej elektroenergetyki

Abstract

Polityka energetyczna Niemiec, obejmująca m.in. zmniejszanie zużycia energii elektrycznej, rozwój: energetyki wykorzystującej odnawialne źródła energii, rozproszonego skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, tzw. inteligentnej sieci, współpracy z innymi systemami elektroenergetycznymi, modernizację i rozwój systemu przesyłowego energii elektrycznej, może być interesującym przykładem dla sąsiednich krajów. W Polsce takie przedsięwzięcia przyniosłyby, poza zmniejszeniem środowiskowej szkodliwości wytwarzania energii elektrycznej, zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności krajowej gospodarki, rozwój gospodarczy na terenach poza tradycyjnymi ośrodkami gospodarczymi, wzrost zatrudnienia. (w Niemczech w energetyce wiatrowej zatrudnienie wzrosło od około 70 000 w 1998 roku do około 300 000 w 2010 roku).

Full text

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo - energetycznej pages 174 - 176,
ISSN: 0013-7294
Language:
Polish
Publication year:
2012
Bibliographic description:
Domachowski Z.: Dylematy rozwoju krajowej elektroenergetyki// Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo - energetycznej. -., nr. nr 3-4 (2012), s.174-176
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 27 times

Recommended for you

Meta Tags