Dylematy rozwoju krajowej elektroenergetyki - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Dylematy rozwoju krajowej elektroenergetyki

Abstrakt

Polityka energetyczna Niemiec, obejmująca m.in. zmniejszanie zużycia energii elektrycznej, rozwój: energetyki wykorzystującej odnawialne źródła energii, rozproszonego skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, tzw. inteligentnej sieci, współpracy z innymi systemami elektroenergetycznymi, modernizację i rozwój systemu przesyłowego energii elektrycznej, może być interesującym przykładem dla sąsiednich krajów. W Polsce takie przedsięwzięcia przyniosłyby, poza zmniejszeniem środowiskowej szkodliwości wytwarzania energii elektrycznej, zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności krajowej gospodarki, rozwój gospodarczy na terenach poza tradycyjnymi ośrodkami gospodarczymi, wzrost zatrudnienia. (w Niemczech w energetyce wiatrowej zatrudnienie wzrosło od około 70 000 w 1998 roku do około 300 000 w 2010 roku).

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo - energetycznej strony 174 - 176,
ISSN: 0013-7294
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Domachowski Z.: Dylematy rozwoju krajowej elektroenergetyki// Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo - energetycznej. -., nr. nr 3-4 (2012), s.174-176
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 30 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi