Dyrektywy Unii Europejskiej dotyczące polityki energetycznej - Publication - MOST Wiedzy

Search

Dyrektywy Unii Europejskiej dotyczące polityki energetycznej

Abstract

W artykule omówiono politykę energetyczną w Unii Europejskiej w oparciu o dokumenty Rady UE i Komisji Europejskiej, jak np. Zielona Księga, dotycząca strategii bezpiecznego zaopatrzenia w energię oraz Biała Księga, dotycząca źródeł energii odnawialnej. Przedstawiono ważniejsze dyrektywy, wydawane przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej, dotyczące polityki energetycznej UE oraz źródeł energii odnawialnej.

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
Ogrzewanie i wentylacja w przemyśle i rolnictwie = Heating and ventilation in industry and agriculture strony 92 - 109
Language:
Polish
Publication year:
2006
Bibliographic description:
Wichowski R.: Dyrektywy Unii Europejskiej dotyczące polityki energetycznej// Ogrzewanie i wentylacja w przemyśle i rolnictwie = Heating and ventilation in industry and agriculture/ ed. pr. zbior. pod red. Kazimierza Żarskiego. Tuchola: Wydaw. Wyższ. Szk. Zarz. Środow., 2006, s.92-109
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 12 times

Recommended for you

Meta Tags