Efektywność usuwania zanieczyszczeń w okresie wegetacyjnym i poza wegetacyjnym w hybrydowej oczyszczalni hydrofilowej. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat: Kompleksowe i Szczegółowe Problemy Inżynierii Środowiska. - Publication - MOST Wiedzy

Search

Efektywność usuwania zanieczyszczeń w okresie wegetacyjnym i poza wegetacyjnym w hybrydowej oczyszczalni hydrofilowej. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat: Kompleksowe i Szczegółowe Problemy Inżynierii Środowiska.

Abstract

Brak dostatecznej informacji odnośnie skuteczności usuwania zanieczyszczeń w okresie zimy był bezpośrednią przyczyną wykonania serii pomiarów i oszacowania efektów działania hybrydowego obiektu hydrofitowego w okresie wegetacyjnym i poza wegetacyjnym ( z uwzględnieniem okresu zimy).

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Zeszyty Naukowe Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Inżynieria Środowiska / Politechnika Koszalińska pages 365 - 383,
ISSN: 0860-6188
Language:
Polish
Publication year:
2003
Bibliographic description:
Gajewska M., Obarska-Pempkowiak H.: Efektywność usuwania zanieczyszczeń w okresie wegetacyjnym i poza wegetacyjnym w hybrydowej oczyszczalni hydrofilowej. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat: Kompleksowe i Szczegółowe Problemy Inżynierii Środowiska. // Zeszyty Naukowe Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Inżynieria Środowiska / Politechnika Koszalińska. -., nr. 21 (2003), s.365-383
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 10 times

Recommended for you

Meta Tags